Villkor

Vi är jätteglada över att du valt att använda Helgdagar-SE.se och våra andra produkter och tjänster, som vi tillsammans kallar ”Tjänster” eller ”Tjänsterna.”

Vi har utarbetat dessa Användarvillkor (som vi kallar ”Villkor” eller ”Villkoren”) för att du ska veta vilka regler som styr vår relation med dig.

Genom att använda Tjänsterna, godkänner du Villkoren. Självklart ska du inte använda Tjänsterna, om du inte accepterar Villkoren.

Sekretess

Din integritet är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar din information när du använder våra Tjänster genom att läsa våra Sekretessvillkor. Vi uppmanar dig att läsa våra sekretessvillkor noggrant eftersom du, genom att använda våra Tjänster, godkänner att Helgdagar-SE.se kan samla in, använda och överföra din information i enlighet med dessa villkor.

Ansvarsfriskrivningar

Vi försöker hålla Tjänsterna igång och fria från irritationsmoment. Men vi lovar inte att vi alltid kommer lyckas.

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”SOM DE ÄR” OCH ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE RÄTT UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. DESSUTOM, EFTERSOM Helgdagar-SE.se FÖRSÖKER ERBJUDA EN GOD ANVÄNDARUPPLEVELSE, LOVAR ELLER GARANTERAR VI INTE ATT: (A) TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKRA, FELFRIA ELLER AKTUELLA, (B) TJÄNSTERNA ALLTID FUNGERAR UTAN FÖRSENINGAR, AVBROTT ELLER BRISTER ELLER (C) ATT ALLT INNEHÅLL, ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU FÅR I ELLER VIA TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA AKTUELLA ELLER KORREKTA.

Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KAN Helgdagar-SE.se OCH VÅRA CHEFER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, KONSEKVENSMÄSSIG SKADA/SKADOR, ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, OAVSETT OM DET UPPSTÅTT DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL, ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, PÅ GRUND AV: (A) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER, (B) BETEENDE ELLER INNEHÅLL FRÅN ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART PÅ ELLER VIA TJÄNSTERNA.

Slutliga Villkor

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Helgdagar-SE.se och ersätter alla tidigare avtal.

Dessa Villkor varken skapar eller överför några rättigheter till tredje part.

Om vi låter bli att verkställa en bestämmelse i Villkoren, ska detta inte betraktas som ett avstående.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig.

Du får inte överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan vårt medgivande.

Kontakta oss

Vi på Helgdagar-SE.se välkomnar kommentarer, frågor, funderingar och förslag. Skicka gärna feedback till oss genom att besöka:

Kontakt